Ota vaikka hetki omaa aikaa.. 

Lastenhoito-

toiminta

MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita ja perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Lastenhoitajien välitysjärjestelmän kautta perheet voivat itse hakea alueensa vapaita lastenhoitajia. Lastenhoitajan varaus tapahtuu järjestelmän kautta tai puhelimitse. Järjestelmään perheen tulee rekisteröityä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Tilauksen voi jättää joko osoitteessa https://www.elastenhoito.fi/ tai puhelimitse arkisin klo 7−12 numerossa 050 3821 891. Hoitajan palkka on 9 euroa tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti).

MLL:n kautta saat tilapäistä lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Lastenhoitoapua voit varata juuri teidän perheen tarpeiden mukaan, esim. jos lapsi sairastuu tai jos tarvitset lastenhoitajaa esim. oman harrastuksesi ajaksi.
HUOM: Perhe toimii MLL:n lastenhoitajan työnantajana. 

Koulutettuja, luotettavia hoitajia

Lastenhoitotyöhön soveltuva henkilö pääsee MLL:n hoitajaksi kun hän on käynyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän lastenhoitokurssin. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja viimeisen vaiheen opiskelijat käyvät MLL:n järjestämän perehdytyksen. Kaikki hoitajat haastatellaan ja he ottavat ammattivastuuvakuutuksen. MLL:n lastenhoitotoiminta huolehtii myös hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta.

Tärkeintä lapsen hyvinvointi!

Hoitajat huolehtivat lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.